Egypt

Egypt

Historie egyptského státu se datuje od roku 3000 let př.n.l. od doby kamenné až na přelom našeho letopočtu do doby železné kdy byl podmaněn Římem.

Faraoni:Faraon byl pozemským synem boha Re, nejvyššího ze všech bohů. Byl považován za žijícího Hora a uctíván jako bůh. Symbolem faraona byla dvojitá královská koruna, která symbolizovala Horní a Dolní Egypt. Bílá část znamenala Horní a červená Dolní Egypt. Po smrti faraona bylo jeho tělo mumifikováno a uloženo do sarkofágů. Mumifikace byl složitý proces, který připravil faraona na posmrtný život. Faraon byl uložen do hrobky s bohatou pohřební výbavou.
Nejznámějšímy faraony Egypta byli 1.Meny -spojil Horní a Dolní Egypt.2.Hatšepsut-nevedla žádné války ale obchodovala a Egypt díky ní zbohatl,3.Thutmose III-vedl války aby dobyl území a země díky němu rozkvétala.4.Kleopatra-poslední panovnicí Egypta.

Bohové:Tak bohatý a pestrý systém náboženství nemá snad žádný jiný národ než měl starověký Egypt,kdy existovalo více než 2000 bohů a bohyň. Egyptští bohové byli uctíváni v hojné míře po celé zemi, v různých částech Egypta většinou vládli jiní bohové. Egyptští bohové a bohyně měly podoby zvířat, předmětů i vymyšlených bytostí a strašlivých démonů. Mnoho bohů mělo podobu mužského těla se zvířecí hlavou.

Egyptské památky:Egypt není země bohatá pouze na svou historii. Vyspělá staroegyptská civilizace po sobě zanechala úctyhodné památky, které jsou proslulé po celém světě. Kdo by neznal egyptské pyramidy v gíze, které střeží sfinga, velkolepé chrámy v Egyptě, krásné reliéfy a papyrové svitky. Dochovaly se dokonce i šperky egyptských faraonů a královen.

Řemeslo:Egypťané byli velmi vyspělou zemí co se týče řemesla ovládali kovolitectví, uměli
vyrábět hliněné nádoby pomocí hrnčířského kruhu, kovotepectví, tkalcovství a stavitelství.
Dosud nevíme jak egypťané stavily obrovské pyramidy

Postavení v Egypťe:Nejvyšší postavení měl Faraon a jeho rodina (Dynastie), potom úředníci, kněží,vojevůdci a architektové a na nejnižšší postavení patřily zemědělci, řemeslníci,obchodníci a otroci.