referaty.hledas.cz

formát pro tlač

Egypt


Egypt

Historie egyptského státu se datuje od roku 3000 let př.n.l. od doby kamenné až na přelom našeho letopočtu do doby železné kdy byl podmaněn Římem.

Faraoni:Faraon byl pozemským synem boha Re, nejvyššího ze všech bohů. Byl považován za žijícího Hora a uctíván jako bůh. Symbolem faraona byla dvojitá královská koruna, která symbolizovala Horní a Dolní Egypt. Bílá část znamenala Horní a červená Dolní Egypt. Po smrti faraona bylo jeho tělo mumifikováno a uloženo do sarkofágů. Mumifikace byl složitý proces, který připravil faraona na posmrtný život. Faraon byl uložen do hrobky s bohatou pohřební výbavou.
Nejznámějšímy faraony Egypta byli 1.Meny -spojil Horní a Dolní Egypt.2.Hatšepsut-nevedla žádné války ale obchodovala a Egypt díky ní zbohatl,3.Thutmose III-vedl války aby dobyl území a země díky němu rozkvétala.4.Kleopatra-poslední panovnicí Egypta.

Bohové:Tak bohatý a pestrý systém náboženství nemá snad žádný jiný národ než měl starověký Egypt,kdy existovalo více než 2000 bohů a bohyň. Egyptští bohové byli uctíváni v hojné míře po celé zemi, v různých částech Egypta většinou vládli jiní bohové. Egyptští bohové a bohyně měly podoby zvířat, předmětů i vymyšlených bytostí a strašlivých démonů. Mnoho bohů mělo podobu mužského těla se zvířecí hlavou.

Egyptské památky:Egypt není země bohatá pouze na svou historii. Vyspělá staroegyptská civilizace po sobě zanechala úctyhodné památky, které jsou proslulé po celém světě. Kdo by neznal egyptské pyramidy v gíze, které střeží sfinga, velkolepé chrámy v Egyptě, krásné reliéfy a papyrové svitky. Dochovaly se dokonce i šperky egyptských faraonů a královen.

Řemeslo:Egypťané byli velmi vyspělou zemí co se týče řemesla ovládali kovolitectví, uměli
vyrábět hliněné nádoby pomocí hrnčířského kruhu, kovotepectví, tkalcovství a stavitelství.
Dosud nevíme jak egypťané stavily obrovské pyramidy

Postavení v Egypťe:Nejvyšší postavení měl Faraon a jeho rodina (Dynastie), potom úředníci, kněží,vojevůdci a architektové a na nejnižšší postavení patřily zemědělci, řemeslníci,obchodníci a otroci.