Chemické názvosloví

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 1.59
1 2 3 4 5

Symbolika:

- Pro označení čistých látek se používá CHEMICKÁ ZNAČKA = symbol pro 1 atom prvku.
- Pro kationty a anionty prvků se používají značky s příslušným iontovým nábojem (Cl-, Na+).
- Chceme-li zapsat více volných atomů látky, použijeme stechiometrický koeficient (3Na).
- Chceme-li naopak zapsat počet atomů vázaných v molekule prvku, použijeme index (Br2).
- U každého prvku můžeme pomocí nukleového a protonového čísla zjistit, kolik má v jádře protonů a neutronů a kolik v elektronů obalu.

Principy názvosloví anorganických sloučenin:
- Zápis anorganických sloučenin se skládá z podstatného a přídavného jména (hydroxid sodný, kyselina sýrová).
- Při zápisu jsou potřebná oxidační čísla prvků, která mají v té a té určité sloučenině a která můžeme najít v PSP.
- Oxidační čísla se pohybují v rozmezí od –IV do +VIII, přičemž záporná oxidační čísla mají jen nekovy.
- Samotný prvek má vždy oxidační číslo