Thajsko

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 2.17
1 2 3 4 5

Thajské království, zkráceně Thajsko, je stát v jihovýchodní Asii. Hlavním městem je Bangkok. Thajsko patří k častým turistickým cílům.
Thajsko bylo v minulosti známo pod názvem Siam, které bylo oficiálním jménem do 11. Května, 1949. Slovo Thai (ไทย) v thajštině znamená „svoboda“.
Hustota zalidnění: 120 lidí na km²
Státní zřízení: konstituční monarchie s vojenskou vládou po převratu 19. září, 2006.
Poloha: 97°–105° v. d. a 5°–21° s. š.
Nejnižší bod: Thajský záliv (0 m)
Vodstvo – nejdelší řeka: Mekong (4 500 km)
Thajsko neboli Thajské království bylo nezávislé již od roku 1238 a je jedinou zemí v jižní a jihovýchodní Asii, která nebyla nikdy kolonizována, na což jsou Thajci velmi hrdí. Od 24. června 1932 je Thajsko konstituční monarchií a v jejím čele stojí král Bhumiphol Adulyadej. Jedná se o podobný systém jako ve Spojeném království, i když v Thajsku má monarchie větší vliv. Má daleko větší dozorčí úlohu ve státě a předkládá řadu projektů na rozvoj země. Král a jeho rodina je národem velmi milován a bezmezně uctíván. Král nastoupil na trůn v roce 1946 a je nejdéle vládnoucím panovníkem. Královská moc je regulovaná ústavou a je také podřízena jejím ustanovením. Král zahajuje zasedání parlamentu a jmenuje premiéra a také členy kabinetu. Monarchie má tři správní články. Jedná se o Kabinetní (tajnou) radu, Úřad královského domu a Sekretariát krále. Kabinetní rada vystupuje jako poradce krále a někdy ho i zastupuje, Úřad královského domu spravuje nemovitosti a administrativu, organizuje ceremonie a Sekretariát vykonává administrativní a sekretářské práce. Výkonná moc vlády je podřízena premiérovi, který je volen parlamentem, jenž se skládá z dolní (360 křesel) a horní (270 křesel) sněmovny. Ústava zřizuje dvoukomorové Národní shromáždění, které je složeno ze Senátu a Parlamentu. Členi jsou voleni lidovým hlasováním na 4 roky. Soudní moc je vykonávána ve jménu krále. Soudci jsou voleni a odvoláváni králem. Soudní systém existuje ve třech úrovních. Nejnižší jsou soudy první instance, střední úroveň plní odvolací soudy a na nejvyšším stupni stojí Vrchní soud. Soudy první instance se dělí na 20 smírčích soudů a 85 provinčních soudů. Existuje také Ústřední soud pro nezletilé. Nejvyšší soud se skládá z prezidenta a 21 soudců. Armáda se skládá z Královské thajské armády, Královského letectva a Královského námořnictva a konečně z policie. Od revoluce roku 1932 měla armáda a policie značný vliv na dění v zemi, poslední vojenský zásah se uskutečnil roku 1992. Existují však důkazy o tom, že vývoj směrem ke skutečné demokracii získává stále více příznivců.
Thajsko bylo konstituční monarchie až do 19. září 2006 kdy došlo k vojenskému převratu. V současné době je Thajské království pod vojenskou vládou pod konstituční monarchií vedená generálem Sonthi Boonyaratkalin. Vojenská přítomnost v není nijak viditelná a Thajsko je bezpečnou zemí pro turismus.
Thajsko je rozděleno do 76 provincií a v čele každé stojí provinční guvernér, jehož období jsou 4 roky. Provincie se dělí do okresů (amphoe), podokresů (king-amphoe), dále do obcí nebo vesnic (tambon), komunálních okresů (kukhaaphibaan) a samosprávných obcí (thetsabaan). Hlavní město provincie má stejný název jako samotná provincie. Bangkok, v jehož čele stojí volený guvernér, se dělí na 38 městských obvodů. Theravádový buddhismus je hlavním aspektem soudobého thajského sebeuvědomění. Přesto v nejjižnějších oblastech Thajska převažuje islám. Jako ve většině asisjských kultur, je klíčová v thajském spirituálním učení úcta k předkům. Thajsko uznalo ČR hned po jejím vzniku 1. ledna 1993 a navázalo s ní diplomatické vztahy. Diplomatické vztahy mezi Thajskem a bývalým Československem na úrovni velvyslanců byly navázány 15. března 1974. Efektivní zastupitelské úřady v Praze a Bangkoku na úrovni velvyslanců byly otevřeny v roce 1990
Kategorie vstupních víz:
• Turistická víza - cestování za turistickým účelem a pro potěšení
• Non Immigrant B (obchodní víza)
• Non Immigrant O (pro manžela-manželku v případě, že jeden z nich je thajským občanem)
• Tranzitní víza
• Investorská víza
• Sportovní nebo posádka
Podmínky pro vstup do země pro občany České Republiky
Ke vstupu na území Thajska je vyžadováno vstupní vízum (vyřizuje velvyslanectví Thajského království v Praze) a cestovní pas, jehož platnost přesahuje o 6 měsíců délku plánovaného pobytu. Od českých občanů není vyžadován očkovací průkaz ani jiná zdravotní potvrzení. Existuje rovněž možnost získání víza po příletu do Thajska, tzv. visa on arrival, platného pouze na dobu 15 dnů, které stojí 1 000,- bahtů. K žádosti se přikládá platný pas a jedna fotografie 4x5 cm.
Podnebí
Thajské podnebí je tropické, s vysokými teplotami i vlhkostí a vlivem monzunů. Duben a květen jsou měsíce s nejvyšími teplotami v roce, dosahující v průměru 35-36 stupňů. V červnu začíná Jihozápadní Monzun, který přináší deštnou sezónu přibližně až do konce září. I v období deštné sezóny, je podnebí vhodné pro turismus. Velmi často se srážky vyskytují jen na krátký čas (hodinu) nebo přes noc. Ideálním časem pro návštěvu Thajska, zvláště pak přímořských destinací, je období od listopadu do konce února i déle kdy jsou teploty na příjemné úrovni pro návštěvníky ze střední Evropy a srážky minimální.
Tsunami
Na Vánoce roku 2004 bylo zapadní pobřeží Thajska podobně jako okolní státy zasaženo ničivou vlnou tsunami. Nejpostiženějším místem se stalo letovisko Phuket, které je již zcela obnoveno.