MODERNÍ MANAGEMENT

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 1.93
1 2 3 4 5

MODERNÍ MANAGEMENT

add 1) psychologicko-sociální přístup

a) Maslowova teorie

seberealizace
seberealizace

potřeba úcty potřeba úcty

pocit sounáležitosti sdílení hodnoty v podniku

potřeba bezpečí a jistoty stabilita (zajištění) příjmů

fyziologické potřeba
mzda, plat, příjemb) Herzbergova teorie

- satisfaktory – mají příznivý dopad (uznání, prac. růst)
- disatisfaktory – faktory, kt. mají negativní dopad (jsem podřízený a nemůžu se dostat na pozici vedoucího)


c) teorie X a Z (McGregor)

X – typ lidí, kt. nechce pracovat (musím je honit do práce)
Y – typ lidí, kt. pracuje rád (styl vedení: demokratický, liberální)


add 2) procesní přístupy

add 3) systémové přístupy

add 4) kvantitativní přístupy
- využívají matematické postupy

add 5) pragmatické přístupy

- v praxi se to ověřuje
- MBO metoda (autor P. F. Drucker)
- „7SP metoda (autor Kinsey)
 7 vlastností:
- strategie, struktura, systém řízení (evropské-americké firmy)
- styl vedení, sdílené hodnoty, skills (dovednosti), staff (zaměstnanci), (asijské firmy)


SOUČASNÝ MANAGEMENT

- začal v 70. letech a pořád pokračuje
- podnikatelské prostředí je velice proměnlivé
- integrace národních ekonomik do velkých celků (EU)
- Japonská výzva – USA ve výrobě aut předběhlo Japonsko
- Nebývalý rozvoj spojovacích a výpočetních technologií

Managerské metody

1) benchmarking

- srovnávání se s nejlepším
a) kritéria srovnání
b) vytvoření interních dat
c) výběr podniku pro srovnání
d) vyhledat data
e) srovnání a aplikace
f) realizace
- nejlépe se využívá ve službách

2) metoda „3C“

- zákazník (customer), (chování zákazníka)
- konkurence (competition), (sleduje konkurenci)
- změna (change), (firma)

- jednoduché, rychlé, účinné, bezpečné

3) metoda outsourcing

- vyčleňování méně důležitých dat (neklíčových činností mimo podnik)

4) insourcing

- je opakem k 3) (podnik sám provozuje činnosti, kt. dosud odebíral od jiných firem)

5) třílístková organizace


6) metoda BSC (autoři Norton, Kaplan)


Dlouhodobá vize a strategie organizace

- finanční a kapitálová perspektiva
- zákaznická perspektiva (zájem odběratelů)
- interní operační a inovační perspektiva (bezproblémové řízení, zlepšování)
- vývojová, rozvojová perspektiva

Krátkodobé rozhodnutí podnikové aktivity
(přitažlivost BSC)
- most mezi strategií a každodenní aktivitou
- zdůraznění vzájemné součinnosti jednotlivých aktivit
- ukazuje hybné síly podniku
- nabádá neustálému rčení a zlepšování
- převádí se do měřitelné podoby7) metoda FRANCHIZA

- navazuje na někoho, kde je znám) … typický je McDonalds
- vzájemný systém partnerů ochotných spolupracovat
- výhoda: firma má zavedený produkt