ZÁKLADY MANAGEMENTU

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 1.77
1 2 3 4 5

ZÁKLADY MANAGEMENTU

1) vedení lidí
 vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných
 umění dosahování cílů organizace rukama a hlavou druhých osob

2) specifické f-ce vedoucích
 provádět manažerské činnosti, kam patří – rozhodování, organizování, vedení lidí, plánování, kontrola, …

3) předmět studia
 vědecká disciplína
 praktický postup

Definice:
- proces využití podnikových zdrojů k dosažení určeného organizačního cíle
- systematické provádění všech manažerských f-cí a vhodného využití všech zdrojů ke stanovení a dosažení podnikových cílů
- výkon řídích f-cí zabezpečující splnění systému „4 E“:
 účelnost (effectiveness) – znamená dělání správných věcí,
 účinnost (efficiency) – znamená provádění věcí správným způsobem
 hospodárnost (economy) – znamená dělat věci s min. náklady
 odpovědnost (equity) – znamená dělat věci spravedlivě a podle práva


MANAGERSKÉ ČINNOSTI
 plánování
 organizování
 vedení lidí
 kontrola
 motivace
 komunikace
 rozhodování

MANAGERSKÉ PŘÍSTUPY

- cyklické (sekvenční) → plánovaná
- průběžné (paralelní)


hmotné zdroje → technologické knihy, budovy, pozemky, zařízení
nehmotné zdroje → image firmy
finanční → peníze

MANAGER

- vrozené vlastnosti – touha po moci, empatie (schopnost vcítit se), intelekt, potřeba řídit, přirozená inteligence, vhodný temperament
- získané vlastnosti – odborné znalosti problematiky, eko. vlastnosti umožňující hosp. řízení, soc. psych. znalosti, znalosti metod řízení, dobrý zdrav. stav, dobrá tělesná i duševní kondiceTypizace charakteristického managera
Podnik se zakládá typ managera VIZIONÁŘ (prorok)
Podnik proráží na trh BARBAR } milují změny
Podnik vyzrává BUDOVATEL
Podnik je na vrcholu SYNERGETIK

Podnik začíná slábnout ADMINISTRÁTOR
Podnik upadá BYROKRAT
Podnik spěje ke konci ARISTOKRAT


MANAGERSKÉ ROLE PODLE

… Henryho Mintzberga

1) interpersonální role → 2) informační role → 3) rozhodovací role
- reprezentant - monitor - podnikatel
- vůdce - šiřitel - řešitel konfliktů
- spojovatel - mluvčí - poskytovatel zdrojů
- vyjednavač

… K. H. Chunga
- tři základní skupiny rolí jsou doplněny o:

4) administrativní role
- administrátor
- správce rozpočtu
- kontrolor

CHARAKTERISTIKA MANAGERSKÉ PRÁCE

- činnost plná konfliktů
- práce v podmínkách permanentní nejistoty
- odpovědnost za výsledky podřízeného týmu
- práce s cizími zdroji
- hledání nové příležitosti
- neustále se vyhýbat hrozbám
- práce vyžadující umění komunikace
- umění motivovat
- umění nadchnout spolupracovníky pro dosažení cíle
- práce probíhající v časovém tlaku
- práce často s omezenou informační vybaveností
- práce vykonávaná prostřednictvím jiných lidí
- práce opírající se o využití autority

Rozlišení autority podle charakteru

 formální autorita - odvozená od řídící pozice
 tradiční - od zvyklostí
 znalostní - od znalostí vedoucího
 autorita osobnosti - od osobního kouzla