referáty

(1/1)
Počet referátu: 2


Jednoduché účetnictví - (1.8)
Cílem jednoduchého účetnictví je podat přehled o příjmech a výdajích z hlediska daňového základu, informací o majetku o stavu a pohybu hospodářských prostředků a umožnit evidenci o ochraně majetku. Jednoduché účetnictví považujeme za zvláštní formu účetnictví podvojného. Nevýhodou jednoduchého účetnictví je jeho nesystémovost a neucelený kontrolní systém. Pozn. Výraz „ jednoduché účetnictví “ neznamená ,že je lehčí či méně složité než „ podvojné účetnictví “. Jedná se spíš o informaci, že
Mzda - (2.23)
MZDA = příjem, který dostává zaměstnanec za odvedenou práci. SLOŽKY MZDY HRUBÁ MZDA (HM) Základní mzda, Pobídkové složky, Náhrada mzdy časová osobní ohodnocení, dovolená, úkolová prémie, odměny, svátky, příplatky, smíšené podíly na zisku Mzda za odvedenou práci, Částka za objektivně neodpracovaný čas FORMY MEZD 1. Časová mzda – závisí na počtu odpracovaných hodin. 2. Úkolová mzda – závisí na počtu vyrobené produkce. 3. Podílová mzda – zaměstnanec dostane jako mzdu určité procento