referáty

(1/1)
Počet referátu: 2


Energetika - (2.36)
Energetika Elektrická energie je jednou z možných forem přenosu energie kinetická, potenciální… Pro chod naší společnosti nepostradatelná. Na jejím základě nebo alespoň za jejího přispění probíhá veškerá naše činnost a proto ji považujeme za samozřejmost. Ačkoli tvoří těžební a energetický průmysl jen 6-8% průmyslové výroby světa, tvoří základ novodobé společnosti a hospodářství. Jsou finančně velmi náročné, mají vysoké nároky na dopravu, spotřebují rozsáhlé plochy a hlavně značně poškozují ž
Kinetická a potenciální energie - (2.31)
Koulející se kulečníková koule má energii, protože se pohybuje. Narazí-li pohybující se koule do jiné koule, pohybuje se i ona. První koule způsobí, že druhá změní nárazem místo a vykoná práci. Energie pohybujícího se tělesa se nazývá pohybová, neboli kinetická. Těleso, které se nepohybuje, nemůže mít kinetickou energii. neznamená to však, že nemá energii žádnou. Představte si horské jezero, které slouží jako vodní nádrž. Dolů do údolí z něho vede potrubí a na jeho konci je kolo s lopatkami.