referáty

(1/1)
Počet referátu: 2


Personalistika - (2)
Kvalitní pracovní síla pro firmu velice důležitá. Tvořením dobrého kolektivu se zároveň vytvářejí podmínky pro dobrou práci. Získání kvalitních zaměstnanců: inzerátem, konkurzem, doporučením Motivace zaměstnanců: Zaměstnavatele motivují své zaměstnance ze třech základních důvodů : - získání kvalitních zaměstnanců - zlepšení výkonnosti stávajících zaměstnanců - udržení dobrých zaměstnanců Motivace: může být peněžní formou provizí nebo vyšší výkonností . Dále může být motivace nepeněžní, j
Problematika šedé a černé ekonomiky - (1.94)
Šedá ekonomika – je souhrnem ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale většinou jsou na hranici zákona a jsou proto těžko právně postižitelné. Každý zákon má své chyby. Nejrozšířenějším ekonomickým vztahem šedé ekonomiky je podplácení. Podplácení je ve většině právních států zákonem postihováno, protože narušuje hospodářskou soutěž, zvýhodňuje nemorálně jednající subjekty, je vážným nebezpečím pro ekonomiku, protože vede k neefektivnosti a plýtvání. T