referáty

(1/2)
Počet referátu: 13


Friedrich Hayek - (2.46)
Friedrich August von Hayek (8. května 1899 Vídeň – 23. března 1992 Freiburg) patřil k významným ekonomům, politiologům a sociologům tzv. Rakouské školy. Proslul zejména svou obhajobou liberální demokracie a tržního hospodářství. Jeho rodištěm bylo Rakousko, velkou část života však strávil ve Velké Británii a USA. V Británii také roku 1944 napsal svou proslulou knihu Cesta do otroctví, ve které kritisuje komunismus, nacismus a podobné ideologie, směřující k totalitnímu státu, jejichž kořeny na
Individualismus - (1.96)
Individualismus je termín používaný k popsání morálního, politického nebo společenského názoru, který zdůrazňuje nezávislost jedince a důležitost soběstačnosti a svobody. Individualisté propagují neomezené prosazování individuálních cílů a tužeb. Jsou zásadně proti vnějšímu ovlivňování rozhodování jedince – ať už společností, státem nebo jakoukoli jinou skupinou či institucí. Individualismus proto zcela odmítá holismus, kolektivismus, komunalismus a komunitarianismus, které upřednostňují komunit
Paris (mytologie) - (2.33)
Paris (mytologie) Paris (řecky: Πάρις) je postava z řecké mytologie, syn Priama, krále Tróje a jeho manželky Hekabé. Příčina trójské války vznikla při příležitosti svatby bohyně Thetis s člověkem - králem fthíjským Péleem. Důvod toho byl, že o Thetis věštba pravila, že její syn předčí otce, a tak žádný bůh, přestože byla velmi krásná, o ni neusiloval. Na tuto svatbu byli pozváni všichni bohové až na bohyni sváru Eris. Ta se jim však za to pomstila. Utrhla zlat
Karel IV. - (2.06)
Karel IV. (14. května 1316 Praha – 29. listopadu 1378 Praha) byl jedenáctý český král (jako Karel I. – 1346–1378), lombardský král (1355), římský král (1346–1355) a císař (1355–1378), arelátský král (1365) a hrabě lucemburský (1346 – 1353) z dynastie Lucemburků. Na francouzském dvoře Karel IV., křtěný jménem Václav, byl synem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Roztržky mezi jeho rodiči vedly nejprve k tomu, že Jan syna odtrhl od matky, a poté k jeho internaci na Křivoklátě. Malý Václav
Leopold II. - (2.46)
Leopold II. , Vídeň – 1. března 1792) byl druhým českým králem, císařem římským a králem uherským z dynastie habsbursko-lotrinské. Leopold byl až devátým dítětem císařovny Marie Terezie, ale v množství dcer její druhý nejstarší syn, který se dožil vyššího věku. V roce 1765 se oženil s dcerou španělského krále Karla III. Marií Ludovikou. Ve stejném roce po otci Františku I. Štěpánovi Lotrinském zdědil velkovévodství toskánské a usídlil se ve Florencii. Z tohoto místa sledoval překotné reformn
Adolf Hitler - (2.02)
Adolf Hitler (20. dubna 1889 Braunau am Inn, Rakousko – 30. dubna 1945 Berlín) byl jeden z nejznámějších diktátorů moderní doby. V jedné osobě, jako „Vůdce a Říšský kancléř“ „(Führer und Reichskanzler)“ – titul „vůdce“ „(Führer)“ nahradil prezidenta, jako kancléř je označován německý předseda vlády – symbolizoval koncentraci moci do několika málo rukou. Původ Adolfa Hitlera Narodil se 20. dubna 1889 v městečku Braunau am Inn v Rakousku nedaleko bavorských hranic.Matka Klára Hitlerová, vl. jm
První světová válka - (2.42)
První světová válka (před rokem 1939 se označovala jako Velká válka, dnes je toto označení řídké) byl válečný konflikt probíhající od srpna 1914 do 11. listopadu 1918. Odehrával se na třech kontinentech (hlavní fronty byly v Evropě, dále se bojovalo v Asii a Africe) a všech oceánech (přičemž hlavním bojištěm byl Atlantik). Ve válce zvítězila Dohoda (jejímiž nejdůležitějšími členy byly Velká Británie, Francie, carské Rusko a posléze i USA) nad Ústředními mocnostmi (v čele s Německým císařstvím, R
Parthská říše - (2.73)
Parthská říše Říše vytvořená Parthy vznikla na rozdíl od své achaimenovské předchůdkyně postupně, v průběhu zhruba sto let, a její jádro se zprvu nacházelo na periferii íránského světa, nikoli v jeho středu. Tyto faktory měly za následek, že parthský stát nedosáhl nikdy takového stupně centralizace jako stará perská říše a že v něm dlouho přežívaly kočovnické tradice původních Parnů. Teprve po polovině 2. století př. n. l. upevnili arsakovští králové svou moc natolik, že se mohli plně přihlás
Mongolská invaze - (2.52)
Mongolská invaze Začátkem 13.st. Genghis Khan sjednotil rozptýlené mongolské kmeny a počal útočit na sousední země. Roku 1218 překročil Altaj, protáhl přes íránská území v Transoxianii a Chorásánu, obsadil pevninskou Persii a poté se otočil na východ do Indie a Číny. Většina zemí, které dobyl se nikdy úplně nevzpamatovala z krveprolití a zkázy, jež po sobě zanechal. Holaku, jeden z dobyvatelových vnuků, zde byl ponechán, aby vládl nad Persií. Velmi brzy podlehl perské kultuře. Usadil se v Marag
Islámská revoluce a íránsko-irácká válka - (2.02)
Islámská revoluce a íránsko-irácká válka Koncem roku 1977 se začaly formovat protesty proti šáhovi a jeho autokratické světské prozápadní politice. V prosinci 1978 vyšli do ulic milióny lidí a ekonomika země byla paralyzována. Šáh opustil zemi v půli ledna 1979 a o dva týdny později se vrátil z exilu přední vůdce revoluce Ayatollah Chomejní za vášnivého přivítání davy. Konečný pád starého režimu přišel 11.února, kdy byli poraženi královští vojáci guerillami a povstaleckými bojovníky v ozbrojený

Nasledujíci referáty (3)