referáty

(1/1)
Počet referátu: 2


Hormonální a nervová regulace živočichů a člověka - (2.1)
Hormonální regulace jsou nejrozšířenějším typem látkové regulace v živočišné říši. Jejími signály jsou specifické hormony (vznikají ve žlázách s vnitřní sekrecí nebo tkáních), informačním kanálem jsou tělní tekutiny (hlavně krev); působením hormonů se uskutečňuje výměna informací hlavně uvnitř organismu. Základem regulace je schopnost buněk reagovat na látky vznikající v jiných buňkách. Funkcí hormonů je zasahovat do vnitřních dějů a řídit je podle potřeb organismu. Odpověď orgánů na zvýšení hla
Mnohobuněčné organismy a charakteristika - (2.34)
Mezi mnohobuněčné organismy patří většina druhů živočichů, rostlin a hub. Přestože se tyto organismy v mnoha směrech velmi liší, je základní princip jejich stavby stejný. Stejný je i princip jejich základních životních funkcí a princip rozmnožování a individuálního vývoje. Základní principy stavby mnohobuněčných organismů Všichni mnohobuněční jedinci jsou složitě organizovanou soustavou buněk. Tato organizace je hierarchická. V ní se dá snadno rozlišit několik úrovní: buňka, tkáň, org